Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh cấp THCS

Đăng lúc: 11:24:05 19/05/2014 (GMT+7)

Số tư liệu:2308/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:08-05-2014
Tệp đính kèm: 2308GDTRH.doc

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

       Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, và được sự giúp đỡ của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát các tài liệu giáo dục an toàn giao thông hiện hành, tổ chức biên soạn Tài liệu Giáo dục An toàn giao thông dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh. Nội dung tài liệu có thể truy cập trên website: http://www.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Nếu có nhu cầu sử dụng tài liệu bản in, các cơ sở giáo dục có thể liên hệ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

        Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường trung học cơ sở tham khảo, sử dụng tài liệu nói trên để giáo dục an toàn giao thông cho học sinh nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                          

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Quang Quý

 

Tài liệu "Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh cấp THCS" đề nghị tải về từ địa chỉ 

https://www.mediafire.com/?7suwnx1v1v5d1na

Người đăng: Phạm Ngọc Anh
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
420703
Hôm nay:
1